หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (ปรับปรุงที่อยู่อาศัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าปูโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา, เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา,เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15