หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำสำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงฤดูแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่เด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45