หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-6811 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ? ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0006 ,หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0012 ,หมายเลขครุภัณฑ์ 400-59-0019 ,หมายเลขครุภัณฑ์ 400-61-0026 และหมายเลขครุภัณฑ์ 400-61-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22