หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
การจัดการความรู้ KM. [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการลงทะเบียนประวัติ กพ.7 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2