หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 


นายประดิษฐ ยาเตี้ยง
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
 


นายทวี ฟักนาค
รองประธานสภาฯ


นางสาวประภา เชื้อทอง
เลขานุการสภา อบต.แม่สลิด
 
 


นางยุพิน เขียวเหลือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด


นายสุรพล พุ่มสลิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสมบัติ แก้วจันทร์เพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายนิเวศ แก้วทรัพย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นางศรีนวล ครุฑหุ่น
สมาชิก อบต.หมู๋ที่ 3


นายบัว ประทุมหอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายธรรมนพ หมูตุ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายวิเชียร เปี้ยวเม่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางมิ่งขวัญ เงินดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายศักดิ์ชัย จันทร์โท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายสุทัศน์ ชูโฉม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายจำนงค์ หวายแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายทั่ง ใจแปลง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายสมศักดิ์ พฤษไพบูรณ์กิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายธเนตร ทองดอนเครื่อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
089-702-9517