หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 

 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559  
 

วันศุกร์ ที่ 15 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด ร่วมกับ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
และได้รับเกียรติ จากท่าน ว่าที่ร้อยตรี มนตรี พิเกณฑ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบแม่สลิด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานการศึกษา และชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวและชุมชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2559 เวลา 14.50 น. โดย คุณ อัญชลี คงไทย

ผู้เข้าชม 2470 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
089-702-9517