หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 

 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 กองสวัสิดิการสังคม รับเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตาก เป็นจำนวนเงิน 30,000.-บาท  
 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  กองสวัสิดิการสังคม รับเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตาก เป็นจำนวนเงิน 30,000.-บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ณัฐพงษ์ สร้อยสน

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
055-587-112