หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563(รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน))ครึ่งปีแรก [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
การจัดการองค์ความรู้ KM. [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)