หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
การรับชำระภาษีป้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินในเขตตำบลแม่สลิด ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง ให้เจ้าของกิจการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธาารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายไปรับแบบพิมพ์ และการกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
  (1)  
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
089-702-9517