หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 
ชาวบ้านตำบลแม่สลิด มีวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในตำบลมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากร ป่าไม้ น้ำ และแร่อื่นๆ การประกอบอาชีพของชาวบ้านที่นี่จึงมีความหลากหลาย

งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน

งานประเพณีสงกรานต์ ช่วงเวลาจัดงานเดือนเมษายน

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
 
มีวัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

วัดเวฬุวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด

วัดยางโองน้ำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ

วัดยางโองสันกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง

วัดยางโองบน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านยางโองนอก

วัดบ้านเด่นไม้ซุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง

วัดประชาผดุงธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแม่บอ
มีสำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์เขานกฮูก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด

สำนักสงฆ์ดอยเจดีย์เจริญธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังษี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง

สำนักสงฆ์เสถียรธรรม (วัดดอยปู่เถียร) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก