หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายแสนสุข สุขใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
โทร : 0871907176
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางนฤมล แก้วอยู่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0899601314
นายแสนสุข สุขใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0871907176
นางเกตศินี เมาตากน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0931370721
นางสาวบุญญาดา อินทรกุญชร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0925935494
นางเกตศินี เมาตากน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0931370721