หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวประภา เชื้อทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
โทร : 0956403715
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศิโรรัตน์ อิ่มแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0882731788


นายแสนสุข สุขใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0871907176


นางเกตศินี เมาตากน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0931370721


นางสาวภูมริน ยะคำนะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0836546955


นางเกตศินี เมาตากน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0931370721