หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 


นางสาวประภา เชื้อทอง
ปลัด อบต.แม่สลิด
 
สำนักงานปลัด
 


นางเก็จชณัฐ หลงสมัน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางวราภรณ์ แก้วจันทร์เพชร
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ


นายกมล รองเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัญชลี คงไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววีณา กลิ่นเดช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุรินทร์ อินทร์ปั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายคมกริช เที่ยงศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
055-587-112