หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.แม่สลิด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด

แม่สลิดน่าอยู่ ควบคู่สิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวล้ำ
นำชุมชนเข้มแข็ง"
วิสัยทัศน์ อบต.แม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นไม้ซุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองบน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโองน้ำ
เหมืองหิน ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ในตำบล
วัดยางโองบน
วัดยางโองน้ำ
วัดเวฬุวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก ค่ะ
 
 


นางสาวประภา เชื้อทอง
ปลัด อบต.แม่สลิด
 
กองการศึกษาฯ
 


นางเก็จชณัฐ หลงสมัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางวิมลทยา สิทธิเวช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางวราภรณ์ บัวเผื่อน
ครู ศพด.บ้านยางโองน้ำ


นางสาวสุพรรณี ชูโฉม
ครู ศพด.บ้านแม่สลิด


นางสาวกอบกุล แก้วสีหมอก
ครู ศพด.บ้านยางโองบน


นางสุนา พันธ์พืช
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านยางโองน้ำ


นางพร จวรรณะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านยางโองบน
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
055-587-112