คุณอยากให้ อบต.แม่สลิด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( 1 )
12.50%
ด้านสังคม ( 3 )
37.50%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
37.50%
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ( 0 )
0.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ ( 1 )
12.50%